Om du använder menyn ovan så kan du hitta mer information om våran verksamhet.

—————————

Svartby VVO 50 år.

Källa: Svartbyboken

Citat från början av kap 11 :Jakt och jägare.

“Jakt och fångst har i alla tider varit en del av livet för människan”

I Svartbyn har jakten med stöd av lagstiftning organiserats olika fram till 1953 då det beslutades om jakt utskott för jaktfrågor.

1967 beslutas att jakt utskottet skulle utreda frågan om bildande av ett jaktvårdsområde.

1969 bildades Svartby jaktvårdområdet (SJVO),

2000 ombildas Svartby JVO med anledning av lag om viltvårdsområde.

Svartbyn VVO är sen dess benämningen för samfälld områdesjakt i byn.