Meddelande från byarådet

Önskemål
Att medlemmar hjälper till att uppdatera epostadress till byaålderman och svara om det går bra att byarådet skickar kallelser med mail i stället för post.

E-postadress till byaålderman enligt nedan.

calenn@telia.com

Vänligen

Byarådet.

Lämna ett svar