Årsmöte 2021

Genomförs preliminärt under maj månad om möjligt utomhus.

Datum: ej bestämt ännu.

Plats: Enligt senare meddelande
Kallelse sker via brev och beräknas skickas enligt stadgar 15 dagar innan årsmötet.

Önskemål från byarådet.
Att medlemmar hjälper till att uppdatera epostadress till byaålderman och svara om det går bra att byarådet skickar kallelser med mail i stället för post.

E-postadress till byaålderman enligt nedan.

calenn@telia.com

Vänligen

Byarådet.