Svartbyns bagarstuga uppfördes 1993, sedan dess har den funnits tillgänglig för alla bosatta i byn att utnyttja efter behov. I bagarstugan finns Tullikivi bakugn och en degmaskin. Degmaskin och bakbord köptes från I19 bageri som upphörde vid denna tidpunkt.

Byaråd när bagarstugan byggdes bestod av: Harry Berggren (Byaålderman) Erik Olofsson och Hjalmar Berggren,

Vill du boka bagarstugan så kan du göra det efter instruktion på sidan för Bokning