Uthyres för sammanträden och andra mindre tillställningar 200kr/tillfälle

Bakning 500kr/dygn, ved tillhandahålls (i mån av tillgång )

Bokning sker hos Hanna Weinmar mobil 070/6862007

Betalning av ovanstående sker till Swishnummer 1231265123 (Svartby byamäns Samfällighetsförening)

Ange tydligt bakningstidpunkt och avsändare.

Tack