Uthyres för bakning, sammanträden och andra mindre tillställningar 200kr/dag.

Ved tillhandahålls (i mån av tillgång ) till en kostnad av 300 kr /bakdag.

Bokning sker hos Hanna Weinmar mobil 070/6862007

Betalning av ovanstående sker till Swishnummer 1231265123 (Svartby byamäns Samfällighetsförening)

Ange tydligt bakningstidpunkt och avsändare.

Tack