Årsmöte 2021

Årsmötesprotokollet under Svartby Byamän

Tidpunkt: Torsdag 26/8 kl 18 30

Plats: Fd skolan i Norra Svartbyn

Önskemål från byarådet.
Att medlemmar hjälper till att uppdatera epostadress till byaålderman och svara om det går bra att byarådet skickar kallelser med mail i stället för post.

E-postadress till byaålderman enligt nedan.

calenn@telia.com

Vänligen

Byarådet.